Alert
Advertisement : Sale of four Wheeler     सुचना: हे कर्ज आहे शिष्यवृत्ती, अनुदान नाही, हे कर्ज परत करणे अनिवार्य आहे.    वैधानिक दस्ताऐवज (पार्ट - २) साठी येथे क्लिक करा.     वैधानिक दस्ताऐवज (पार्ट - २) सोबत जोडण्यात येणारे कागदपत्रे (प्रेस्क्रिब फॉरमॅट) येथे क्लिक करा.     गहाण करारासाठी येथे क्लिक करा.. सुचना: हे कर्ज आहे शिष्यवृत्ती, अनुदान नाही, हे कर्ज परत करणे अनिवार्य आहे.

    Advertisement : Sale of four Wheeler


    वैधानिक दस्ताऐवज (पार्ट-२) सोबत जोडण्यात येणारे कागदपत्रे (प्रेस्क्रिब फॉरमॅट) येथे क्लिक करा.


    गहाण करारासाठी येथे क्लिक करा..
अल्पसंख्याक विद्यार्थी जर EBC / SC / ST / VJ(A) / NT(B) / NT(C) / NT(D) / SBC या प्रवर्गासाठी शासनाकडून अनुज्ञेय असलेल्या फी माफी / फी सवलतीसाठी पात्र असतील तर त्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा. ही सवलत वजा जाता उर्वरित फी साठी / वसतिगृह / खानावळ या साठी लागणाऱ्या खर्च करिता महामंडळाकडून कर्ज घेता येईल. Current Event
Maulana Azad Minorities
Financial Development Corporation Limited, Mumbai
MAMFDC
(A Govt. of Maharashtra Undertaking)
Maulana Azad Minorities Financial Development Corporation Limited, Mumbai (“MAMFDC”) a Government of Maharashtra undertaking registered under Companies Act 1956, is the Maharashtra state’s channelizing agency of Government of India’s National Minorities Development and Finance Corporation run by the Union Minority Affairs Ministry. It was constituted to meet the financial requirements and social uplift of financially backward classes amongst the minorities.

Maulana Azad Minorities Financial Development Corporation Limited, Mumbai setup during year 2000, implements various schemes of National Minorities Development & Finance Corporation in Maharashtra to provide loans to the minority communities.
© This is the official website of  Maulana Azad Minorities Financial Development Corporation Ltd., Mumbai. All Rights Reserved. Last Update : 03 May 2017 1:00 pm by Nafees